Elektromobilita

Pohon budoucnosti

Non-stop hotline

+420 284 820 857

+420 284 820 864

Ostrovní solární systémy

Naše společnost se dlouhodobě zabývá vývojem, výrobou a montáží ostrovních solárních systémů. Jedná se o způsob samozásobení elektrické energie objektů či míst, které nemohou či nechtějí být připojeny k rozvodné síti.

  • Typické aplikace ostrovních solárních systémů jsou na vozidlech, kterým nestačí jejich vlastní zdrojová soustava, například při používání nejrůznějších elektrospotřebičů v momentě odstávky vozů (pojízdné policejní kanceláře, expediční vozy).
  • Systém může být zapojen přímo na hlavní baterii vozu, na sekundární baterii, či zcela odděleně.
  • Další možností jsou aplikace na domech, jejichž majitelé chtějí využívat alternativní zdroje energie.

"Dělej Svoje řemeslo co nejlépe, dělej lidem, co jim na očích uvidíš, ostatní přijde samo..." Josef Jíša (1906-1984)