Bosch Car Service JÍŠA

Kompletní péče o vás a vaše vozidlo

Non-stop hotline

+420 284 820 857

+420 284 820 864

Bosh Service Car Servis

Plánované cíle

Spokojený zákazník

Nejdůležitějším cílem pro společnost je maximálně spokojený zákazník. Tím pádem důraz na kvalitu odvedených prací je klíčovým pojmem. V nadcházejícím čase se společnost chce zaměřit na zvýšení kvality, spolehlivosti a rychlosti poskytovaných služeb v oblasti zajišťování odtahových a vyprošťovacích služeb. Jíša s.r.o a smluvní servisní síť JÍŠA rent - car s.r.o. se o vás postárá i v těch nejodlehlejších koutech s co pro vás nejmenším zdržením.

Péče o životní prostředí

Dále si společnost velmi dobře uvědomuje svoji zodpovědnost vůči životnímu prostředí. Pro nadcházející období si zvolila tyto cíle:

  • Zabezpečit rovnoměrnost odběru el. energie v oblasti třífázového proudu s cílem zlepšení efektivity využití odebíraného proudu z jednotlivých fází
  • V rámci trvalé komunikace s orgány místní správy zajistit vybudování systému trvalého udržování pořádku v okolí servisu s ohledem na zajištění zlepšení životního prostředí
  • Zajistit vyčištění, úklid a odvoz odpadu z okolních pozemků servisu a přilehlého potoka
  • Ve spolupráci s místními regionálními firmami zajisti snížení emisního zatížení oblasti při svozu komunálního odpadu minimálně o 50% včetně snížení poplatků za svoz
  • Provedení cyklické kontroly základního hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona 167/2008 Sb. za účelem zjišťování případných změn působení organizace na životní prostředí
  • Zajistit snížení energetické spotřeby při osvětlení servisních pracovišť, skladovacích a kancelářských prostor o 50%

"Dělej Svoje řemeslo co nejlépe, dělej lidem, co jim na očích uvidíš, ostatní přijde samo..." Josef Jíša (1906-1984)