Bosch Car Service JÍŠA

Kompletní péče o vás a vaše vozidlo

Non-stop hotline

+420 284 820 857

+420 284 820 864

Bosh Service Car Servis

Certifikace ISO

V současné době certifikace ISO 9001 a 14001 jsou nedílnou součástí každé společnosti, která se zabývá jak kvalitou výrobků, služeb a procesů, tak dopadem svých činností na životní prostředí. Společnost Jíša s.r.o. je držitelem obou těchto certifikací. Kvalita procesu certifikace je zajištěna společnsotí TÜV NORD CERT GmbH, jež pro Jíša s.r.o.certifikaci zajišťuje.

ISO 9001 se zaměřuje na systém řízení jakosti - vysoká úroveň výrobního procesu, kvality poskytovaných služeb a výrobků zákazníkům, optimalizace nákladů, zvýšení výkonnosti celé organizace, pružné reakce na změny požadavků trhu, jednotlivých zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace apod.

ISO 14001 se zabývá systémem environmentálního řízení - řízení dopadu aktivit firmy na životní prostředí - snižování budoucích nákladů spojených s plánováním výrobní infrastruktury, rozpoznání problému a předejití havárií, úspora energií a materiálových zdrojů a další.

"Dělej Svoje řemeslo co nejlépe, dělej lidem, co jim na očích uvidíš, ostatní přijde samo..." Josef Jíša (1906-1984)