JÍŠA industries - přestavby vozidel a řemesla

Dokážeme zhmotnit vaše sny

Non-stop hotline

+420 284 820 857

+420 284 820 864

Vestavby do vozidel

Výroba těchto vozidel se provádí uvnitř daného typu vozidla s možnostmi speciálních vnějších úprav jako jsou např. výsuvné stožáry, markýzy, speciální střešní nosiče apod.

Vestavby do vozidel jsou limitované vnitřními rozměry vozidel a téměř vždy musí být prostor pro řidiče oddělen od zadního prostoru pevnou event. posuvnou přepážkou - dle typu přestavby.

  • Mobilní dílny (servisní, řemeslné)
  • Mobilní laboratoře
  • Mobilní kanceláře
  • Pojízdné prodejny
  • Pekařská vozidla
  • Chladírenská vozidla
  • Speciální vozidla, určená pro zdravotníky, policii, vojáky, geodety, energetiky a další
"Dělej Svoje řemeslo co nejlépe, dělej lidem, co jim na očích uvidíš, ostatní přijde samo..." Josef Jíša (1906 - 1984)